freelance / zzp
freelance / zzp

FREELANCE / ZZP

 

Freelance is een contractvorm waarbij een bedrijf of individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever.

“Freelance” is geen juridisch bestaande term Juridisch gaat het hier meestal om een ‘overeenkomst van opdracht’. Er is dan ook geen sprake van een werkgever, uitsluitend van een opdrachtgever.

Freelance arbeid verschilt van loondienst door de afwezigheid van eenvast of langdurig dienstverband (een geschreven arbeidscontract), regelmatige loonbetaling, de verplichting tot persoonlijke uitvoering van de opdracht en een gezagsverhouding, waarbij de opdrachtgever , als de ‘baas’, bepaalt hoe het werk zou moeten worden verricht. Dat verschilt van het opsommen van de eisen waaraan het gewenste eindproduct dient te voldoen. De werkwijze bepaalt een freelancer namelijk zelf. Een freelancer dient zoals elke bedrijf zelf opgave en afdracht te doen aan de Belastingdienst.

 

Freelance opdrachten kunnen klein of groot zijn en kort of lang duren en gericht op het  bereiken van resultaat,het leveren van een product of het uitvoeren van een dienst.

In Nederland worden freelance contracten van een langere duur (een half tot een heel jaar) door de Belastingdienst soms gezien als een verkapte vormvan loondienst, en de opdrachtgever en de freelancer kunnen in zo’n geval alsnog aangeslagen worden door het werkgeversdeel van de loonbelasting en sociale premies. Daarom eisen sommige opdrachtgever van freelancers een zogenaamde verklaring arbeidsrelatie (VAR).

 

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel si sinds 1 juli 2008 ook voor freelancers verplicht. Bestekschrijfster is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag 52230074.

 

waarom zou u mij als freelancer inhuren?

     - geen vast dienstverband.

- lagere overheadkosten.

- werkzaamheden t.b.v. bijv. werkbeschrijving bij u op kantoor.

Voor bouwend Nederland ben ik sinds begin maart van 2011 beschikbaar als freelancebestekschrijver. Waarom?

Ik denk dat het voor bedrijven meer en meer de kant op gaat van tijdelijke contracten. Losvan het feit of dat een goed teken is voor alle beroepsgroepen. Denk ik dat hetvoor een bestekschrijver goed mogelijk is om voor verschillende opdrachtgevers te werken.

De opgedane ervaring bij uw con-collega kan misschien zelfs een verrijking van kennis voor u betekenen.

 

Voor welke bureaus kan een freelancer aantrekkelijk zijn:

-       Architectenbureaus.

-       Woningbouwverenigingen.

-       Constructiebureaus.

-       Advies- eningenieursbureaus.

-       Bestekbureaus.

-       Projectontwikkelaars.

  

Als ik als freelancer aan uw project werk is er geen sprake van een vast dienstverband.Voor een, in overleg vast te leggen, periode maak ik voor uw project een bestekboek.

In overleg worden onze uitgangspunten vastgelegd in een contract waardoor we beiden weten waar we aan toe zijn.

 

Wat kan de Bestekschrijfster voor u betekenen:

-      Opstellen van V&G-plan Ontwerp.

-      Opstellen van GPR-ers. Bijv. het ontwerp per fase bekijken m.b.t. GPR. Hierdoor beslissingen op gebied van duurzaam bouwen onderbouwen.

-       Adviserende en/of ondersteunende functie tijdens bijv. VO, DO, bestek en uitvoering.

-       Kritisch kijken naar de aangeleverde bestektekeningen waardoor de kwaliteit verhoogd kan worden.

-       Bestekboek van bijv. adviseur installatie (elektra en werktuigbouwkundig) doornemen en bevindingen in document vastleggen. Dit kan een kwaliteitsimpuls betekenen.

-       Updaten van uw ‘moederbestek’. STABU levert tweemaal per jaar een update uit. Veel bestekschrijvers hebben hier geen tijd voor. En is de kans groot dat het een ondergeschoven ‘kindje’ wordt.

-       Met een kritische blik naar uw moederbestek kijken en in overleg bepalen hoe uw moederbestek beter wordt.

-       Uw moederbestek samenstellen en beheren.

 

freelancer = zelfstandiger zonder personeel (zzp)