bim
bim

BIM en het bestekboek

Misschien heeft u de laatste tijd meer en meer het woord ‘bim’ en/of ‘bimmen’ gehoord of zelfs al gebruikt.

BIM staat voor Building Information Modeling.

Het is geen programma of een systeem, maar een proces waarin gewerkt wordt volgens een bepaalde methodiek.

Het uiteindelijke doel is dat vanaf initiatief tot in de beheerfase (en zelfs sloop) alle relevante informatie opgeslagen, gebruikt en beheerd wordt. Waarbij ondersteuning plaatsvindt door een digitaal (3D) gebouwmodel).

Door het ‘bimmen’ is het mogelijk om met meerdere partijen aan hetzelfde project te werken en beslissingen direct op elkaar af te stemmen. Hierdoor zullen er minder ontwerpverschillen tijdens de bouw aan het licht komen wat weer resulteert in minder (faal)kosten.

Natuurlijk horen in het BIM ook de bestekteksten meteen meegenomen te worden. Echter het is nog niet zo ver (is mijn ervaring).

Een bestekschrijver werkt ‘altijd’ onder tijdsdruk en misschien dat BIM dit kan veranderen. Architecten/tekenaars bezig met Bimmen moeten al in een vroeg stadium van het ontwerp materiaalkeuzes gaan maken en hieraan zal dan een bestektekst hangen. Echter ik denk dat deze bestekteksten dan altijd nog door een bestekschrijver op maat gemaakt moeten worden. En het zal niet zo zijn dat de algemene voorwaarden en de bouwplaatsvoorzieningen dan ‘automatisch’ meegenomen worden. Dit is ook weer maatwerk!

STABU Bouwbreed.
Per 6 januari 2015 heeft STABU een nieuw programma genaamd Bouwbreed gelanceerd. Hiermee is het mogelijk om meer dan een bestekboek te maken, bijv. PVE, onderhoudsdocumenten.
Hierdoor is de STABU-systematiek bijna uitgewerkt. Tot eind 2015 blijft het mogelijk om de bekende bestekboeken te maken. Gedurende 2015 gaan de bestekschrijvers noodgedwongen over naar Bouwbreed.