BESTEKBOEK

In de bouw wordt de term bestek vaak  begrepen als de werkbeschrijving van een project. Om spraakverwarring te voorkomen is het handig om te weten dat een bestek bestaat uit de bestektekeningen en een werkbeschrijving van een project. En is het contractstuk!

Inschrijvers(= aannemers) gaan met dit document aan de slag om een aannemersbegroting op te stellen. Als het project gerealiseerd gaat worden is de werkbeschrijving het document waarmee gewerkt wordt door de deelnemende partijen.

Bestekboek is de term voor een werkbeschrijving die door Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen gebruikt “moet” worden.

Soms wil een opdrachtgever geen bestekboek/werkbeschrijving hebben en wordt er gevraagd om een technische omschrijving.

Onder een technische omschrijving wordt verstaan een minimale technische uitwerking van het project. Dit kan niet gemaakt worden met een bestekprogramma. Vaak wordt de codering van STABU overgenomen naar een Word-document. Het gebeurt vaker dat de NL-sfb codering gebruikt wordt voor een technische omschrijving.

De laatste ontwikkeling is dat een bestekboek gemaakt wordt in bestek-programma, maar dat in het programma al  de NL-sfb codering aanvast zit. Men kan dus met ‘een druk op de knop’ wisselen tussen de systemen. Dit kan tijdwinst opleveren voor de partijen die begrotingen maken, aangezien deze met de NL-sfb codering geschreven worden.

Bijv. 30.32.11-a(STABU) + 31.2 of 31.2 (NL-sfb) hardhouten (zwaarteklasse ….) buitenkozijnen, afmeting als aangegeven op bestektekeningen. Oppervlaktebehandeling: zie H46.

Voorbeeld van een bestektekst:

30.32.11-d

HOUTEN PUI/KOZIJN

30.32.11-d-0

HOUTEN BINNENDEURKOZIJN

Indeling: als aangegeven op de bestektekeningen.

Afmeting:

-   67x114 en 67x102.

-   102x102 (zie o.a. detail 62).

-   90x102 (zie o.a. detail 62/63).

-   als aangegeven op de bestektekeningen.

Stijl- en dorpelprofielen volgens technische uitwerking aannemer e.e.a. als aangegeven op de bestektekeningen, waarbij:

-  0 min. brandwerende kozijnen: sponningdiepte 25mm; dikte van tussenstijlen en -dorpels 100mm.

-  60 min. brandwerende kozijnen: sponningdiepte 25mm; dikte van tussenstijlen en -dorpels 100mm; houtsoort in gewichtsklasse minimaal 836kg/m3, bijv. Merbau met FSC-keur.

Bij afwijkingen van de hier genoemde uitgangspunten op verzoek van de aannemer toont de aannemer aan, d.m.v. testrapporten (in relatie met de kozijnvullingen) van een onafhankelijk instituut of d.m.v. berekeningen op basis van NEN 6073:91 "Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. Houtconstructies.", dat de gewenste afwijkingen toelaatbaar zijn.

Houtsoort:

-  voor brandwerende kozijnen: als hiervoor beschreven

-  voor niet brandwerende kozijnen:

-  Loofhout: Sapupira of daaraan gelijkwaardige houtsoort met FSC-keur gelamineerd loofhout (BRL 2902+w99), kwaliteit voor dekkende afwerking, leveren onder KOMO-productcertificaat.

Naaldhout: gelamineerd naaldhout (BRL 2902+w99): kwaliteit A, leveren onder KOMO-productcertificaat.

Oppervlaktebehandeling: zie H46.

Beglazing: zie H34, glaslatten bij brandwerende kozijnen van dezelfde houtsoort en eigenschappen als van de kozijnen.

Toebehoren:

-  ankers: thermisch verzinkte kozijnankers van staaldraad rond 6mm, en/of stripstaal.

-  bevestigingsmiddelen.

-  afdichtings-/aansluitvoorzieningen: kierdichting van comprimeerbaar schuimband langs de omtrek tussen stellat/stelkozijn en omringend bouwdeel.

-  t.b.v. binnenkozijnen met geluidseis in kozijn kierdichtingsprofiel opnemen, zie H30 deuren.

30.32.11-d.08

BINNENKOZIJN/-PUI

0 en 60 min. brandwerende houten binnenkozijnen, als aangegeven op de bestektekeningen.

Een bestekboek bestaat uit: 

voorblad. 

 projectgegevens. Bijv. naamproject, projectnummer, contactgegevens van de deelnemende partijen(opdrachtgever, managementbureau, architect, adviseur(s) installaties, constructeur en eventueel de bouwfysica adviseur, lichtadviseur). 

overzicht van bestekdocumenten: bestektekeningen, rapporten. 

inhoudsopgave. 

algemene voorwaarden (H01). 

- bouwplaatsvoorzieningen (H05). 

eventueel sloopwerkzaamheden (H10). 

technische hoofdstukken (H12 t/m 85). 

bijlagen (= rapportages,V&G-plan, GPR).  

Er kan gekozen worden voor een opdeling van de werkzaamheden bijvoorbeeld de adviseur installaties maakt de werkbeschrijving voor ‘zijn’ onderdelen, denk dan aan H14 (buitenriolering), H50 (dakgoten en hemelwaterafvoeren) tot en met H84 (gevelonderhoudsinstallaties). Afhankelijk of het een elektrotechnische of werktuigbouwkundige installatie is kan er een scheiding aangebracht worden door een fysieke scheiding aan te brengen. Dit houdt in twee bestekboeken voor de installaties.

Aandachtspunt is dan wel dat de algemene voorwaarden op elkaar afgestemd zijn. dit geldt ook voor de algemene voorwaarden van de ‘bouwkundige’ en de bestekboek installaties.

Vooral tegenstrijdigheden moeten opgemerkt en eventueel aangepast worden.


Wat is er nodig om een werkbeschrijving te maken?     

     - bestektekeningen: situatie, plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden, details (binnen en buiten), materiaal en kleurenoverzicht/ruimtestaat, kozijnenstaat (binnen- en buiten).

         - overleg met projectleden. De projectleden kunnen zijn projectleider en/of projectarchitect. Eerst een startoverleg/projectuitleg, tussenoverleg n.a.v. vragen van mijn kant, vragen kunnen ook via e-mail beantwoord worden. 

         - rapporten.Denk aan geluidsbelasting, grondonderzoek (waterstanden), bouwfysische  berekeningen. De rapportages kunnen als bijlage opgenomen worden in bestekboek.

         - accuratesse.