veiligheid- en gezondheidsplan
veiligheid- en gezondheidsplan

Veiligheid- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Voordat er een V&G-plan Ontwerpfase opgesteld kan worden dienen er in de fasen vanaf VO t/m bestek  een V&G Checklist Risico-inventarisatie en – evaluatie gemaakt te worden.

Een Checklist RI&E is een document waarin de beslissingen van de projectleden vanaf VO- tot en met bestekfase vastgelegd worden. Per fase worden onderwerpen waarvan men weet dat het een risico te weeg kan brengen onderzocht en onderbouwd waarom dit risico opgelost, uitgesteld of geaccepteerd is.

Bijv. in de VO-fase, categorie 2 locatie/bouwplaats:

1.    - Is er een (verkennend)bodemonderzoek uitgevoerd? Is de rapportage beschikbaar en in bezit bij deelnemers van deze fase? De aandachtpunten van de rapportage opnemen  in vergadering en toetsen.

2.    - Wat is er bekend over de aanwezigheid van leidingen? Is er een graafmelding gedaan? Wat voor een conclusies zijn hieruit te trekken?

3.    - Conform de werkbeschrijving zal de aannemer verplicht zijn een werkterreininrichting te maken.

4.     - Het bestekboek zal de aannemer verplichten de nodige veiligheidsmaatreggelen te treffen d.m.v. werkterreininrichtingsplan.

Bijv. in deVO-fase, categorie 4 gevel en dak:

1.     - De opdrachtgever dient aan te geven of het treffen van permanente veiligheidsvoorzieningen in het ontwerp geïntegreerd worden en welke dat gaan worden. Een permanente veiligheidsvoorziening is formeel niet verplicht, maar kan over een lange periode van werkzaamheden op bijv. het dak een kostenbesparing opleveren voor de gebruiker, aangezien er anders per inspectie- of onderhoudswerkzaamheden tijdelijke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden.

 

- Naar aanleiding van de notities die per fase  in de Checklist RI&E gemaakt zijn kan er een V&G-plan Ontwerp opgesteld worden.

 

In het V&G-plan Ontwerpfase komen onderstaande onderwerpen voor:

-        - Contactgegevens van deelnemende partijen.

-       - Een omschrijving van het project opgenomen. Waar bestaan de werkzaamheden in hoofdzaak uit? Wat zijn de belangrijkste elementen/constructie en materialen?

-       - Naam vanbestekboek en overzicht van alle bestekdocumenten.

-     - - Wie heeft deV&G-coördinatie?

-       -  Bouwplanning.

-       - V&G-risico’s.